Rozliczenia z NFZ


Zapraszam Państwa do korzystania z usług dotyczących terminowego i prawidłowego rozliczania świadczeń medycznych wykonanych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.


  Prowadzimy rozliczenia następujących świadczeń medycznych:
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Opieka długoterminowa
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Zaopatrzenie w wybory medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

  • Szczegółowa oferta obejmuje:
 • Comiesięczne rozliczanie kontraktu z NFZ
 • Wprowadzanie danych na podstawie kart statystycznych
 • Sporządzanie raportów kolejek oczekujących
 • Obsługę Portalu Świadczeniodawcy
 • Obsługę pozostałych internetowych serwisów dla świadczeniodawców
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej konkursu ofert
 • Archiwizacja danych
 • Doradztwo w zakresie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania
 • Inne usługi w zakresie rozliczeń
 • Masz pytanie?

  Chętnie odpowiemy!

  biuro@medincom.pl