ISO 9001 i 14001 - wdrażanie systemu


ISO 9001
Norma ISO 9001 jest dominującym standardem dla wdrożenia systemu zarządzania jakością w każdej branży i organizacji. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

ISO 140001
ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego (nazywanego również systemem zarządzania środowiskiem). Jak twierdzi sama organizacja ISO, "normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych" oraz, że norma ISO 14001 "przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych".
Podstawowym zadaniem niniejszej normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei zrównoważonego rozwoju).

Korzyści z funkcjonowania systemów zarządzania jakością:
  • usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności organizacji,
  • usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji,
  • zmotywowanie do doskonalenia funkcjonowania organizacji,
  • kształtowanie kultury jakości oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej,
  • poprawa wizerunku organizacji, zaliczanie się do grona uporządkowanych organizacji,
  • stymulacja poprawy jakości opieki nad pacjentem,
  • zwiększenie zaufania społecznego do ZOZ - budowanie wizerunku.

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia poprzez zlecenie nam wdrożenia systemu zarządzania jakością zyskują Państwo oszczędność czasu, gdyż nasz konsultant sprawniej, szybciej i efektywniej poprowadzi cały projekt od początku do końca oraz zapewni odpowiedni stopień zgodności działalności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi, do których to realizacji przedsiębiorstwo jest zobowiązane.

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy!

biuro@medincom.pl