Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych


W Polsce działają regulacje, które nakładają na służbę zdrowia obowiązek ochrony danych osobowych pacjentów. Dotyczy to podmiotu leczniczego jako organizacji jak i lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników rejestracji oraz pozostałego personelu mającego styczność z danymi medycznymi.

Podmioty lecznicze zobowiązane są do zapewnienia właściwej klasyfikacji gromadzonych danych osobowych pacjentów, analizy ryzyka, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Prawidłowa ochrona danych osobowych stanowi dla służby zdrowia dodatkowe kryterium jakości.

Dane medyczne należące do tzw. danych wrażliwych (sensytywnych). Prawidłowe ich przetwarzanie daje gwarancję pełnej ochrony danych osobowych. Jednak możliwe jest to w momencie wdrożenia i wypracowania modelu funkcjonowania i obiegu informacji, który zapewni bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów przed niepożądanymi osobami.

Oferujemy wdrożenie systemu ochrony danych osobowych wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pełnieniem funkcji ABI (administrator bezpieczeństwa informacji).

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu świadczonych usług.

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy!

biuro@medincom.pl