Zapraszam Państwa do korzystania z usług dotyczących terminowego i prawidłowego rozliczania świadczeń medycznych wykonanych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prowadzimy rozliczenia następujących świadczeń medycznych:

Szczegółowa oferta obejmuje: